อธิบายระบบพลังงานต่างๆในร่างกายมนุษย์ และการปรับสมดุลด้วยพลังปราณ
 
โดยใช้ร่วมกับมีศาสตร์พลังจักระทั้งเจ็ด
 
 

edit @ 10 Nov 2010 10:52:15 by Aeknut


ชีวประวัติสมเด็จพระพุฒาจารย์ ( โต พรหมรังสี )  ตอนที่ 1 / 8

 

 

ชีวประวัติสมเด็จพระพุฒาจารย์ ( โต พรหมรังสี )  ตอนที่ 2 / 8

 

 

ชีวประวัติสมเด็จพระพุฒาจารย์ ( โต พรหมรังสี )  ตอนที่ 3 / 8

 

 

 ชีวประวัติสมเด็จพระพุฒาจารย์ ( โต พรหมรังสี )  ตอนที่ 4 / 8

 

 

 ชีวประวัติสมเด็จพระพุฒาจารย์ ( โต พรหมรังสี )  ตอนที่ 5 / 8

 

 

 ชีวประวัติสมเด็จพระพุฒาจารย์ ( โต พรหมรังสี )  ตอนที่ 6 / 8

 

 

 ชีวประวัติสมเด็จพระพุฒาจารย์ ( โต พรหมรังสี )  ตอนที่ 7 / 8

 

 

ชีวประวัติสมเด็จพระพุฒาจารย์ ( โต พรหมรังสี )  ตอนที่ 8 / 8

 

 

http://www.luangputo.com

 

edit @ 31 Aug 2010 21:41:13 by Aeknut

edit @ 31 Aug 2010 21:44:22 by Aeknut

เพลงพระคาถาชินบัญชร

posted on 31 Aug 2010 07:17 by luangputo


เพลงพระคาถาชินบัญชร ช่วงที่ 1

 

เพลงพระคาถาชินบัญชร ช่วงที่ 2

 

 

เพลงพระคาถาชินบัญชร ช่วงที่ 3

 

 

http://www.luangputo.com